svarbus adresai

svarbūs adresai

čia galima rasti svarbiausius adresus, kurių gali prireikti esant bei vykstant į Vokietiją:

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje

Charitestr. 9
10117 Berlin-Mitte
Deutschland

Tel +49(0)30 / 890 681 0,
Fax +49(0)30 / 890 681 15
info@botschaft-litauen.de

http://de.mfa.lt/

***

Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje Bonos skyrius

Konstantinstrasse 25a
53179 Bonn – Bad Godesberg

bonn@botschaft-litauen.de

Tel +49(0)228 / 914 91 0
Fax +49(0)228 / 914 91 15
http://de.urm.lt/ambtopmenuitems.php?SiteID=62&LangID=1&TopMenuID=Extra37

***

Lietuvos užsienio reikalų ministerija

http://www.urm.lt/

***

Litauisches Gymnasium
Lorscher Strasse 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Telefon: 06256-32206256-322
Telefax: 06256-1641
e-mail: info@LitauischesGymnasium.de
http://www.litauischesgymnasium.de

***

Vokietijos lietuvių bendruomenė
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld
Tel.: 06256 – 85 99 01506256 – 85 99 015
Fax: 06256 – 16 41
eMail: info@voklb.de
http://www.voklb.de

***

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga arba
Litauischer Jugendbund in Deutschland e.V.
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim
http://www.vljs.de

***

Litauisches Kulturinstitut
SCHLOSS RENNHOF
Lorscher Str. 1
68623 LAMPERTHEIM-HÜTTENFELD

Tel.: 06571 – 46 2906571 – 46 29
Fax: 06571 – 28 644
eMail: info@LitauischesKulturinstitut.de
www.litauischeskulturinstitut.de

***

Baltischer Christlicher Studentenbund (BCSB)
Pabaltieciu Krikscioniu Studentu Sajunga
(studentu bendrabutis)
Annaberger Str. 400
53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 316244
Fax: +49 (0)228 312464

http://www.annaberg.de