mokslu sistema

Mokslų sistema Vokietijoje

Į mokyklą vaikai yra priimami nuo 6 metų, t.y. tie vaikai, kuriems iki vėliausiai 31 liepos sukako 6 metai, eina tais metais į mokyklą. Tėvai gali prašyti vaiką priimti į mokyklą, jeigu jis tam jau yra pasiruošęs ir jam dar nėra 6 metų arba gali prašyti dar metus palaukti, jeigu vaikas nėra mokyklai pasiruošęs.
Nuo 3 iki 6 metų vaikai eina į darželius, kur paskutiniais metais yra jau po truputį ruošiami mokyklai.
Priimant į mokyklą pirmiausiai yra patikrinama ar vaikas tam yra pasiruošęs, kur pažiūri ar vaikas moka jau savo varda pasirašyti, kaip moka piešti ir pasakoti ir pan. . Kai kuriose Vokietijos žemėse yra tikrinami jau 4/5 metų vaikai, ypač dėl kalbos mokėjimo užsieniečių vaikams. Jeigu žinios nėra pakankamos, turi vaikas lankyti kalbos pamokėles. Vėliau, prieš prasidedant mokslo metams yra patikrinama ir sveikata. Pažiūrima ar vaikas gerai mato ir girdi, patikrinama smulkioji ir grubioji motorika, pažiūrima ar turi visus skiepus.Vokietijoje mokyklų sistema šiek tiek skiriasi nuo lietuviškos. Ji taip pat gali skirtis ir Vokietijos žemių atžvilgiu, tačiau principas išlieka tas pats:

jau pradinėje mokykloje yra nusprendžiama į kokią mokyklą vaikas toliau eis. Stipresniems vaikams yra pasiūloma gimnazija, silpnesniems – Hauptschule arba Realschule. Gesamtschule ne visur būna. Kokioje mokykloje vaikas mokysis po pradinės pasiūlo pradinės mokyklos mokytojas. Tėvai gali su mokytojo nuomone nesutikti, tačiau ir mokykla gali nuspręsti mokinio nepriimti, jeigu pažymiai rodo jo nepakankamus gabumus, pvz.: gimnazijai. Galų gale tik abiturientai gali stoti į aukštąsias.
Į specializuotas aukštąsias yra suteikiama galimybė stoti ir baigusiems Realschule, tačiau reikia įsigyti Profesiją bei išsilaikyti universitete kaip ir paruošiamuosius egzaminus(Hochschulzugangsprüfung), kurie yra prilyginami Abitur.
Profesijai įsigyti yra daromas Ausbildung. Tam reikia įsigyti Hauptschulabschluß arba Mittlere Reife. Vėliausiai pavasarį laikraščuose pilna skelbimų. Norint gauti gerą vietą reikia jau pries metus pradėti išsiuntinėti CV(Bewerbung) į įvairias firmas, fabrikus ir kt. įstaigas(pagal interesus), kad gauti kitiems metams vietą. Mokiniai, baigusieji Hauptschule, yra labai nenoriai priimami gerų specialybių mokintis, tad geresnis pasirinkimas būtų Realschule arba gimnazija.